Lofotposten

Lofotposten er en fri og uavhengig avis som skal fremme Lofotens interesser. Med engasjement, positivitet og kritisk blikk som bærebjelker i journalistikken, skal Lofotposten bidra til samhandling, vekst og utvikling i regionen. Et (mer) samlet Lofoten, er Lofotpostens mål.

Fakta
Samlet opplag - Les mer 4976
Ikon
Utgiversted Svolvær
Bilde av redaktør
Ansvarlig redaktør Marianne Steffensen Kielland
Kommer ut Mandag-lørdag, seks dager i uka.
Daglige lesere totalt
Daglige lesere totalt
17000
Daglige brukere på mobil
Daglige brukere på mobil
6847
Daglige brukere på nett
Daglige brukere på mobil
9471
Fordeling lesere
Antall sider produsert 8204
Redaksjonelle årsverk 13
Klagesaker til PFU 0
Fellelser i PFU 0

Mål og prioriteringer

Gjennom ei tydelig digital satsing skal Lofotposten beholde det samlede lesertallet, øke antall betalende abonnenter og være størst i Lofoten og Vesterålen.

Legg til i min rapport

Samfunnsansvar

Lofotposten er en fri og uavhengig avis som skal fremme Lofotens interesser. Med engasjement, positivitet og kritisk blikk som bærebjelker i journalistikken, skal Lofotposten bidra til samhandling, vekst og utvikling i regionen. Et (mer) samlet Lofoten, er Lofotpostens mål.

Et av de viktigste stoffområdene vi dekker, som det også er stort engasjement rundt, er samferdsel. Et prosjekt vi la ned mye ressurser i sommeren 2015, var et eget flyplassmagasin.

Som den eneste avisen som dekker hele Lofoten, og de to byene Svolvær og Leknes, har vi et ansvar for å gi et mest mulig helhetlig bilde av utviklingen i vår region.

Flyplasstrukturen i Lofoten har vært et hett tema de siste årene, med steile fronter mellom særlig de to største kommunene, Vågan og Vestvågøy. I forrige NTP ble det slått fast at mulighetene for en felles storflyplass i Lofoten skulle utredes på Gimsøy i Vågan. Blir det ny flyplass, er det på bekostning av de to småflyplassene i Svolvær og Leknes. Høsten 2015 kom resultatene av værmålingene gjort på Gimsøy. I forkant av dette, laget vi et større flyplassmagasin hvor vi forsøkte å belyse flest mulig sider av flyplassdebatten på en rygg.

Initiativet kom etter en intern diskusjon i redaksjonen, hvor konklusjonen var at vi ønsket å samle fakta og informasjon, men også meninger og argumentasjoner om temaet i et bilag.

Lofotpostens flyplassmagasin

Legg til i min rapport

Utvikling

I 2014 ble de to største avisene i Lofoten, Lofotposten og Lofot-Tidende, forent i en ny, felles organisasjon. Det ble ikke godt mottatt i Midt- og Vest-Lofoten. At Lofot-Tidende med utgiversted Leknes, skulle styres av en redaktør i Svolvær, samtidig som frekvensen på avisen ble tatt ned fra to til en utgave, vakte sterke reaksjoner. Mange abonnenter forlot Lofot-Tidende, samtidig som vi i Lofotposten fikk mye negativitet rettet mot oss.

Tidlig høsten 2015 ble derfor endringene satt i verk høsten 2014, reversert. Lofotpostens ansatte på Leknes flyttet ut av Lofot-Tidendes lokaler. Avisene konkurrerer nå på samme måte som før sammenslåingen, både redaksjonelt og i annonsemarkedet.

Høsten 2015 dukket det også opp en ny avis på Leknes, som selv definerer seg som protestavis. Avisa Lofoten har dekningsområde Vestvågøy, Flakstad og Moskenes.

Det var en krevende oppgave å fordele og prioritere innhold og ressursbruk i felles organisasjon med Lofot-Tidende. Etter at vi igjen ble alene, opplever vi at vi har fått mer ro til å konsentrere oss om å lage gode produkter.

I november 2014 fikk Lofotposten plussløsning på nett, og vi har hatt en fin utvikling i antall aID-brukere gjennom året. Å digitalisere abonnentene våre har hatt høy prioritet i 2015.

Etter å ha brukt litt tid på å la folk venne seg til at ikke alt lenger er gratis på vår nettside, økte vi andelen av saker som vi plusser ganske kraftig på sensommeren. Vi har en bevisst strategi på hva som legges bak pluss, og hvilket innhold som ligger åpent.

En positiv utvikling vi har sett i 2015 er vekst i antall betalende abonnenter. 1. januar 2016 hadde Lofotposten ca. 150 betalende abonnenter mer, enn hva vi hadde 1. januar 2015. Veksten kommer digitalt, og vi ser den i sammenheng med innføring av betalingsløsning på nett.

Legg til i min rapport

Etikk

En sak som skilte seg ut som etisk utfordrende i 2015, omhandlet to ansatte i Vågan kommune som ble siktet for underslag og manipulering av regnskap.

De to personene som ble siktet, hadde politiske tillitsverv og var fremtredende lokalpolitikere i hvert sitt parti.

Sakens alvorlige karakter, at de to siktede hadde tillitsverv i hvert sitt parti, samt styreverv i kraft av sine politiske posisjoner, talte for identifisering. 

Sakens stilling i rettsvesenet, og små lokale forhold, gjorde at vi avventet bruk av navn og bilde på lokalpolitikerne i omtalen av underslagssaken.

Da de to politikerne trakk seg fra kommunestyret og listene til kommunevalget i 2015, ble dette omtalt. Men det ble da ikke knyttet direkte opp mot underslagssaken.

I mars 2016 ble saken mot en av de to siktede henlagt, ut fra bevisets stilling.

Her er noen av sakene som ble skrevet i forbindelse med opprullingen av saken:

Sak 1: Mistanke om underslag i Vågan kommune

Sak 2: De siktede har politiske verv

Sak 3: Partistyret fornøyd med løsningen 

Legg til i min rapport