Nordlys

Nordlys har siden 2011 jobbet etter en «digitalt først»-strategi. Våren 2015 startet vi for alvor satsingen på digital brukerbetaling gjennom Nordlys Pluss. I løpet av 2015 økte vi med 903 betalende abonnenter, fra 16.905 betalende abonnenter ved årets start til 17.808 ved utgangen av året.

Fakta
Samlet opplag - Les mer 16366
Ikon
Utgiversted Tromsø
Bilde av redaktør
Ansvarlig redaktør Anders Opdahl
Kommer ut Mandag-lørdag
Daglige lesere totalt
Daglige lesere totalt
61999
Daglige brukere på mobil
Daglige brukere på mobil
55000
Daglige brukere på nett
Daglige brukere på mobil
57000
Redaksjonelle årsverk 33
Klagesaker til PFU 9
Fellelser i PFU 1

Digitalt fokus og brukerbetaling

Veksten kan i hovedsak forklares med tre forhold:

  • Vi satser tungt på lokale nyheter fra Tromsø og de nærmeste kommunene – altså det samme området hvor dybderelasjonen til Nordlys har vært og er sterkest.
  • Vi lager mer innhold som leserne våre oppfatter som relevant og mindre av det som leserne ikke finner relevant.
  • Vi har et høyt antall eksklusive abonnementssaker gjennom hele døgnet. 40-45 prosent av sakene vi publiserer på Nordlys.no er forbeholdt abonnenter.

I samme periode som vi har satset på digitale abonnenter, har vi befestet vår kringkasterrolle i nord. Vi har 120.000 daglige lesere på siste lesertallmåling. Denne posisjonen sikres gjennom å være først og best på nyheter i Tromsø og Troms.

Legg til i min rapport

Undersøkende i det daglige

Gjennom Nordlys Pluss har vi dokumentert at det er betalingsvilje for kritisk og undersøkende journalistikk. I Nordlys satser vi på undersøkende journalistikk i det daglige.

I tillegg har vi rom for undersøkende journalistikk som kan gå over flere dager og uker – så lenge saken er god nok i et lesermarked. Vi har også samarbeidet med NRK om undersøkende journalistikk i forbindelse med valgkampen høsten 2015, et samarbeid som vi ønsker å fortsette med. Gjennom Nord24 har vi tre årsverk som bedriver undersøkende journalistikk innen næringsliv, økonomi og samfunn. Dette er innhold som både er vesentlig og blir lest. 

Legg til i min rapport

Debattarena

Nordnorsk debatt/nordnorskdebatt.no ble lansert senhøsten 2013 og har vært en suksess.

Nettstedet har en sterk posisjon, ikke minst via Facebook, hvor vi har nær 30.000 følgere som leser, deler og ikke minst deltar i debatten. Våre kommentatorer definerer viktige debatter både lokalt, regionalt og tidvis også nasjonalt. I forbindelse med asylstrømmen over Storskog vinteren 2015/2016 var våre kommentatorer toneangivende i debatten.

Legg til i min rapport

Etikk

To saker Nordlys publiserte i 2015 ble behandlet i PFU. En av dem endte med fellelse.

Legg til i min rapport