NRK (inkl. distriktskontorer)

Tre grunnverdier skal bringe NRK inn i fremtiden: Åpenhet, innovasjon og kvalitet. For å ruste oss i møte med en medievirkelighet i konstant endring, må vi være i kontakt med både bransje og publikum, lytte og samarbeide – og være nyskapende.

For første gang har NRKs 13 distriktskontorer laget sine egne rapporter. Du finner lenke til alle her.

Fakta
Bilde av redaktør
Ansvarlig redaktør Thor Gjermund Eriksen
Redaksjonelle årsverk 2106
Fordeling seere/lyttere 2100000 / 2100000
Klagesaker til PFU 64
Fellelser i PFU 10 (4 kritikk)
9 av 10 bruker NRK hver dag
Antall lyttere: 2,1 mill - Antall seere: 2,1 mill
Daglig dekning nett pr døgn: 29 %

En moderne møteplass

FORORD: I fjor høst opplevde vi at NRKs tenåringssatsing «Skam» ble en nasjonal seriesuksess. Dramaserien som gir innblikk i utfordringer og bekymringer hos en venninnegjeng i første klasse på videregående skole, traff ikke bare målgruppen – men folk i alle aldre. Og nettopp «Skam» er et godt eksempel på hvordan NRK nå eksperimenterer for å skape nytt innhold.

Thor Gjermund Eriksen, kringkastingssjef

Gjennom utvikling av både formater og formidlingsform øker vi kvaliteten på våre programmer. Det norske innholdet – om det er drama, underholdning eller dokumentar – måles nå mot det beste som produseres i verden. Skal vi klare å nå gjennom med det norske innholdet, må vi tilby relevant innhold av høy kvalitet.

Vår prisbelønte dramaserie «Kampen om tungtvannet», som ble produsert for NRK av Filmkameratene, er et eksempel på dette. Da serien ble sendt, satte den rekord som den mest sette TV-serie siden man begynte med slike målinger.

Aldri før har vi hatt et så omfattende samarbeid med konkurrentene våre som under fjorårets valgdekning. For å skape engasjement lokalt, inngikk NRK samarbeid med andre lokale og regionale mediehus. Vi ønsker å videreutvikle dette samarbeidet for å gjøre det samlede medietilbudet til publikum bedre.

Vi ønsker å være åpne og dele mer – både med andre medier og med publikum. I 2015 inviterte vi ved flere anledninger til dialog i Store studio. Blant annet inviterte vi publikum til det som ble et svært populært møte med alle våre utenrikskorrespondenter.
Vi har utvidet vårt korrespondentkorps i en tid der det som skjer ute i verden blir stadig viktigere for det som skjer her hjemme, og nettopp utenriksstoffet har fått mer rom i våre flater.

NRK er også opptatt av mangfold, integrering og den nye flyktningsituasjonen. Vi har nå satt i gang et arbeid for se hvordan vi kan bidra til at grupper som har svake eller ingen norskkunnskaper lettere kan bli inkludert i det norske fellesskapet. Og gjennom en balansert og faktabasert nyhetsdekning skal vi legge til rette for en åpen, opplyst offentlig debatt.

For å klare å være en felles referanse for befolkningen, må vi bruke hele spekteret av sjangere og plattformer. Da må vi være til stede med godt innhold der folk forventer at vi er. Vi er derfor glade for at Stortinget har samlet seg om rammer som gir et godt grunnlag for en moderne, offentlig allmennkringkaster.
NRK kan ta i bruk de plattformer vi ønsker for å nå ut til befolkningen. Dette er avgjørende, for vi kan ikke lenger ta for gitt at alle søker vårt innhold på tradisjonelle plattformer.

Vi har alltid hatt bred oppslutning om allmennkringkastingspolitikken, og det mener jeg er en forutsetning for at vi som sentral samfunnsinstitusjon skal ha stabilitet og kunne gjøre en jobb for hele befolkningen.

Oppsummert mener jeg tre grunnverdier skal bringe NRK inn i fremtiden: Åpenhet, innovasjon og kvalitet. For å ruste oss i møte med en medievirkelighet i konstant endring, må vi være i kontakt med både bransje og publikum, lytte og samarbeide – og være nyskapende. Bare slik klarer NRK å være en viktig møteplass for hele befolkningen inn i fremtiden. 

Legg til i min rapport