Sør-Trøndelag

2015 ble et meget godt år økonomisk for Sør-Trøndelag. Samtidig ble det et år hvor vi mer og mer måtte erkjenne at vi ikke i stor nok grad evner å sette nok dagsorden, ha stor nok nytteverdi og relevans for våre lesere. Årsaken er ikke mangel på ferdigheter, men mangel på tid. Volumet på løpende nyheter på papir og nett er blitt så stort og krevende at vi ikke lenger evner å gå i dybden, sette dagsorden og/eller skape nødvendig relevans for leserne. I kjølvannet av denne erkjennelsen, samt den positive økonomiske situasjonen, bestemte vi oss for en frekvensendring fra fem til tre i løpet av 2016, altså på et tidspunkt et slikt grep styrker løftekrafta. Selv om vi fysisk skal redusere antall utgivelser, søker vi et resultat som innebærer at vi skal publisere oftere, mer og med økt innholdskvalitet.

Fakta
Samlet opplag - Les mer 6171
Ikon
Utgiversted Orkanger
Bilde av redaktør
Ansvarlig redaktør Anders Aasegg Morken (49)
Kommer ut Tirsdag, onsdag, torsdag, fredag og lørdag
Daglige lesere totalt
Daglige lesere totalt
19000
Daglige brukere på mobil
Daglige brukere på mobil
6000
Daglige brukere på nett
Daglige brukere på mobil
9000
Fordeling lesere
Antall sider produsert 6463
Redaksjonelle årsverk 11
Fordeling stoff/annonser
Antall lederartikler 250
Antall kommentarer 52
Antall innlegg på nett 1500
Refuserte innlegg på nett 400
Antall leserinnlegg 1000
Klagesaker til PFU 0
Fellelser i PFU 0

Mål og prioriteringer

Sør-Trøndelag har som mål å være den beste, viktigste og raskeste formidleren av nyheter i nedslagsfeltet vårt!

Året har ikke avfødt noen nye, store satsningsområder, Vi har imidlertid hatt et kontinuerlig fokus på å sette dagsorden gjennom relevante nyhetsreportasjer både på papir og nett. Samtidig har vi jobbet hardt for å styrke vår digitale posisjon, med det resultat at vi har økt betydelig både med antall sidevisninger og unike brukere sammenlignet med 2014, og da først og fremst på mobil. Vi har også beredet grunnen for en betydelig satsning på lokal-TV/video, ved at vi har investert mye penger i utstyr som skal kle et planlagt TV-studio på ST-huset. TV/video-satsinga vil komme godt til syne i løpet av 2016.

Legg til i min rapport

Avisens samfunnsrolle

En viktig sak i alle våre åtte kommuner i 2015 har vært kommunereformen.

Her har vi gjort en betydelig innsats med å bringe nyheter og formidle meninger som har gjort innbyggerne bedre i stand til å se og forstå mulighetene og utfordringene som ligger i saken. Engasjement skapes av kunnskap, og vi har sett det som en prioritert oppgave å bidra til relevant kunnskap både for folk flest og beslutningstakerne. For de fleste kommunene har retningsvalg og konsekvenser av ulike retningsvalg vært en viktig sak som avisa har gjort en betydelig innsats for å belyse, med vinklinger som folk forstår og som de opplever som opplysende og relevante.

 

Kommunereform: Ordfører Ståle Vaag samler troppene på tiendetrinnet på Sodin skole for å orientere om kommunereformen. Foto: John M. Myrhaug

Ellers var det det kommune- og fylkestingsvalg i 2015, noe som også preget spaltene hos oss både på papir og nett. Også her har Sør-Trøndelag framstått som en arena for kunnskap og meningsytring gjennom aktuelle nyhetsreportasjer og debatter gjennom året. Resultatet av dette arbeidet har vært en viktig «kunnskapsbase» for folks endelige politiske valg.


Valg: Yassin Mahmoud Elmi, kona Sirad og barna trives veldig godt i Orkdal, og har satset mye på utdanning og deltakelse i samfunnet etter at de kom til Norge.

Gjennom vårt nedslagsfelt går flere viktige veier som E39, fylkesvei 714 og fylkesvei 710. Alle disse veiene har stått foran store oppgraderinger og investeringer i 2015, noe avisa har brukt betydelig spalteplass på. Blant annet laget vi et eget E39-bilag da ny E39 mellom Harangen og Høgkjølen ble åpnet i fjor høst. 

Veg: Mari Andersen Vaagan fra Hemne har termin ei uke etter at nye E39 åpner.  – Jeg er glad jeg slipper å få riene ned den svingete veien til Svorkbygda, sier hun. Foto: John M. Myrhaug

I 1892 fikk M. Thams & Co bestilling av den norske stat. Norges paviljong til verdensutstillinga i Chicago i 1893 skulle produseres ved Strandheim Brug på Orkanger. Paviljongen skulle utformes som en stavkirke for å vise det ypperste av norsk kunsthåndverk. Siden 1935 har den stått som hovedattraksjon i innvandrermuseet Little Norway i Wisconsin. 10. november i 2014 ble Prosjekt «Heimatt» etablert for å redde stavkirkekopien fra forfall og gjenreise den på Orkanger. ST har fulgt denne saken tett, og således vært en viktig aktør for at paviljongen kunne «få sette sine ben» på norsk jord igjen i november. Paviljongen ble demontert av dugnadsfolk fra Orkdal, og kom «heim» til Orkanger havn i november 2015. Planen er at Thamspaviljongen skal være gjenreist på Orkanger i mai 2017.

 Thamspaviljongen: Olav Sigurd Kvaale, Arne Asphjell og Oddmund Stenset satser på stavkirketurisme. Forhåpentligvis kommer stavkirketuristene til Orkdal også når Thamspaviljongen kommer hjem. Foto: Audhild Øye

Høsten 2015 konfronterte en rekke ansatte ved eldreinstitusjonen Orkdal helsetun politikerne i Orkdal med konsekvensene av knappe ressurser. I et møte kom det fram at det til tider hadde vært så travelt at pleieren ikke alltid rakk å ta beboere opp av senga, gi dem nok mat eller følge dem på do. Dette ble raskt en betent sak, som blant annet førte til at vedkommende som målbar bekymringsmeldinga til politikerne fikk en skriftlig advarsel for å ha satt arbeidsplassen sin i et dårlig lys. ST har fulgt nøye opp denne saken, og da ikke minst med tanke på å være talerør for «den lille mann» mot makta. 
Helsetunet: Avvikene ved Orkdal helsetun, som ST nå har fått innsyn i, vitner om travle dager for ansatte. Illustrasjonsfoto: Margrete Konstad

 Livsglede: Johanna Myren fikk ei fin stund sammen med shetlandsponnien som Anna og Kristin Heimsbakk kom med. Foto: Marte Mona

Priser
Avisa deler hvert år ut ST-prisen. Den er blitt delt ut i 31 år, i hovedsak til kulturaktører og sportsaktører som har markert seg lokalt og regionalt, men også nasjonalt og internasjonalt. Prisen henger høyt, og levende legender som Harald Grønningen, Nils Arne Eggen og ekteparet Ove- og Berit Aunli er tidligere mottakere av prisen. Prisen for 2015 går til artisten Astrid Smeplass fra Rennebu.
Avisa deler også ut STs frivillighetspris og STs talentstipend.
Prisene deles ut under et storstilt kulturshow i Orkdal kulturhus, som arrangeres av avisa i samarbeid med Orkdal kulturscene.

STkonsert: Fra ST-konserten 2015, da gründer Are Traasdahl fikk overrakt ST-prisen for 2014. Foto: John M. Myrhaug

 

Årets mest leste saker på avisa-st.no
Saken om Steinar Løberg som ble frastjålet dongeribuksa si mens den hang på klessnora gikk landet rundt i mai, og ble etter hvert omtalt i flere medier. Saken var et eksempel på hvordan «den lille mann» kan nå bredt ut med sin sak – og endte lykkeligvis med at mannen fikk buksa tilbake.
Som en kuriositet legger vi merke til at aprilspøken også slo godt an i 2015.

Web + mobil
Steinar finner ikke dongeribuksa si   39 720
Lærer ble syk da Krekar-nyheten kom  38 247
Rema-sjef slutter     29 800
Selger gårdstun, grustak, elv, skog og motorbane 25 627
Dyreplageri av verste sort    19 847
Hvem ligger på inntektstoppen?   14 981
Politiet sjekket om det var barn eller hunder i bilene 12 998
Butikksjefen streiker     12 467
En julehilsen til mine politikollegaer   12 303
Nå må du ha førerkort for sykkel (aprilspøk) 10 576

...absolutt størst besøk hadde allikevel vår livesenter, med 78 478. Her kan leserne følge lokale fotballkamper direkte.
Om vi splitter opp tallene for web og mobil ser vi for øvrig at det ikke nødvendigvis er de samme sakene som treffer publikum på de ulike devicene.


Årets mest sette videoer
10 på topplista for de mest sette videoene i 2015 viser en blanding av korte videosnutter og større videoreportasjer. Det er liten tvil at korte nyhetssnutter filmet med mobil ofte slår godt an, og gir et bredere inntrykk av en sak enn bare tradisjonell tekst og bilde.
Hingstbesøk på helsetunet   5320
Politiaksjon i Orkdal    4136
Hestehenger gikk rundt på taket  3902
Brann i bolighus    3714
Follorussens russesang   2980
Tommy Ingebrigtsen i hoppbakken  2837
Slik lufter han hesten    2728
Kjør nye E39 på fem minutter  2623
Slik kan Krekars bolig bli   2417
Slik tar du straffespark   2381

 

Legg til i min rapport

Journalistfaglig utvikling

Avisa dekker kostnadene til Hellkonferansen for samtlige redaksjonelle medarbeidere.

Daglig evaluering av våre redaksjonelle produkter. Redaksjonelle kurs og fagsamlinger i regi Adresseavisen.
Våre største konkurrenter er Adresseavisen, samt lokalaviser som Opdalingen, Søvesten og Tidens Krav, og lokale nettsteder som Trollheimsporten, Orkangervel.no og Meldal.no

Legg til i min rapport

Etikk

Avisa ble i 2015 stevnet inn for PFU etter å ha omtalt en tysk konsentrasjonsleir i Polen som en «polsk konsentrasjonsleir» i en filmomtale.

Klager var det polskspråklige nettstedet scanpress.net. Avisa ble ikke felt, i hovedsak fordi vi var raskt ute med å beklage formuleringa både på papir og nett. Frifinnelsen avfødte imidlertid store og sterke reaksjoner fra Polen, hvor det ble hevdet at ST drev med historieforfalskning og at PFU velsignet det. Generalsekretæren i Norsk Presseforbund måtte håndtere over 30 000 polske protester, og saken fikk stor nasjonal oppmerksomhet.

Legg til i min rapport