Fakta
Samlet opplag - Les mer 5657
Ikon
Utgiversted Finnsnes
Bilde av redaktør
Ansvarlig redaktør Steinulf Henriksen
Kommer ut mandag-lørdag
Daglige lesere totalt
Daglige lesere totalt
16000
Daglige brukere på mobil
Daglige brukere på mobil
6000
Daglige brukere på nett
Daglige brukere på mobil
8000
Fordeling lesere
Antall sider produsert 11000
Redaksjonelle årsverk 13
Fordeling stoff/annonser
Antall lederartikler 610
Antall kommentarer 62
Antall innlegg på nett 598
Refuserte innlegg på nett 40
Antall leserinnlegg 2000
Klagesaker til PFU 1
Fellelser i PFU 0

Folkebladet redaksjonelle «selvangivelse» 2015

Hvert år utarbeider avisene i Polaris Media, som Folkebladet er en del av, en redaksjonell årsrapport. Folkebladet bringer her et utdrag av rapporten, vår egen "redaksjonelle selvangivelse.

Folkebladet fylte 50 år 15. november 2015. Det preget både avisa på nett og papir, og aktivitetene i mediehuset. Andre store begivenheter som preget 2015 var Arctic Race of Norway midt i smørøyet av vår region - og et stadig tettere samarbeid med NRK og Nordlys om valgdekning, meningsmålinger og direktesendte cup- og 2. divisjonskamper i fotball.

 

Mål og prioriteringer

Folkebladets visjon er «En viktig del av hverdagen». Vi jobber hver dag for å leve opp til denne krevende visjonen. Den innebærer i praksis å være relevant, viktig og uunnværlig for våre lesere hver dag - i papiravisa og på alle våre digitale plattformer. Våre kjerneverdier er «folkelig», «nær», «engasjerende», «modig» og «redelig», også det krevende verdier  som skal speiles i våre produkter hver eneste dag, hvert eneste minutt av døgnet.

Folkebladet er den største og viktigste nyhetsformidler i hele vår region, både på papir, nett og andre plattformer. Med 20.000 daglige lesere i en region med vel 30.000 innbyggere, gir det et bilde på vår sterke posisjon. 

Folkebladet satset i 2015 mer enn noen sinne på nett, mobil og web-TV, med stadig oftere nyhetsoppdateringer, direktesendinger og nye seksjoner og tilbud til leserne. I 2015 produserte vi 666 lokalt baserte TV-innslag, med totalt 517.921 visninger.  

 

Avisens samfunnsrolle

Folkebladet ønsker å framstå som en klar og tydelig meningsbærer i lokalmiljøet og i nordnorsk sammenheng. Daglige lederartikler og ukentlige kommentarer skrevet av avisas egne medarbeidere skaper engasjement langt utenfor vårt lokalområde. Folkebladet har vært et tydelig talerør for å styrke kommuneøkonomi og samferdsel, og at regionen skal bevare og få sin andel av nye statlige arbeidsplasser.  

Folkebladet legger også vekt på å bringe «gladsaker». Vi har gått gjennom våre førstesider i 2015. 40 prosent av dem hadde «negative» oppslag, mens 60 hadde «positive» oppslag - eller såkalte «gladsaker». Kvinneandelen på våre førstesidesaker var 42,1 prosent.

 

Nyhetsåret

De store, dramatiske hendelsnyhetene  uteble i 2015. Det nærmeste vi kom var ekstremværet «Ole», som forårsaket skader på veier og hus, en dramatisk rekkehusbrann i Sørreisa og rasulykka på Svalbard, der svært mange som er hjemmhørende i Midt-Troms er bosatt.

Ellers ble nyhetsåret preget av flyktningkatastrofen ved Middelhavet. Flere lokale aktører dro sørover for å hjelpe, og Folkebladet hadde totalt fem førstesideoppslag om de lokale, frivillige kreftenes dramatiske og gripende beretninger.

 

Sykkelfesten

Årets store begivenhet var utvilsomt sykkelfesten Arctic Race of Norway, som hadde to etapper, samt start og målgang i vår region. Spesielt «dronningetappen» på Senja skapte oppmerksomhet internasjonalt. TV-bildene gikk jorda rundt, og Folkebladet konkluderte med at man umulig kan oppnå bedre reiselivsreklame. Tusenvis av tilskuere fulgte sykkelløpet gjennom syv av Folkebladets ti dekningskommuner; Lavangen, Salangen, Bardu, Lenvik, Tranøy, Berg og Målselv.

Folkebladet har også hatt fokus på enorme investeringer i fiskeindustrien i vår region, og på kampen for å bevare de store forsvarsetableringene i Målselv, Bardu og Sørreisa.

Her har Folkebladet flere ganger satt dagsorden, og nådd opp i det nasjonale nyhetsbildet. Mediehuset har i disse reportasjene etter vår oppfatning levd opp til formuleringen i konsernets formålsparagraf om «å være talerør for - og kritisk medspiller til - en positiv utvikling lokalt og regionalt». Det gjelder både for den «livsviktige» fiskerinæringa - og «forsvarskampen» i indre Troms.

 

Debattmøter

Folkebladet har i 2015 inntatt rollen som arrangør av politiske debattmøter i større grad enn noensinne. 19. januar arrangerte vi i samarbeid med Lenvik bibliotek et debattmøte om kommunesammenslåing med regionens ordførere. Møtet samlet full sal i Kunnskapsparken på Finnsnes. Under Husøydagene i august arangerte vi fiskeripolitisk «På kaikanten»-debatt i samarbeid med NRK. Debatten gikk «live» både på Folkebladets og NRKs nett-TV. Og uka før valget i september sto vi sammen med Lenvik bibliotek som arrangør av en kommunalpolitisk debatt i Lenvik med alle ordførerkandidatene i regionens største kommune. Igjen var det full sal i Kunnskapsparken, og høy debatt-temperatur.

 

Jubileum

Folkebladet fylte 50 år i 2015. Den første papiravisa var på gata 15. november 1965. Jubileet ble feiret, både intert på mediehuset - og med en stor jubileumskonsert i Finnsnes kirke. Med Ole Edvard Antonsen, Elisabeth Andreassen og Berit Norbakken Solset som artister fyltes kirka to ganger i slutten av november - med totalt 900 tilskuere. 

I tillegg ga vi ut et fyldig jubileumsmagasin, der avisas historie ble systematisk gjennomgått, år for år. Og lørdag 14. november trykket vi opp hele den seks siders fullformats førsteutgaven av Folkebladet på nytt, og ga den ut som et ekstrabilag på papir og eavis. Et populært grep som leserne tydeligvis satte stor pris på.

 

Medie-samarbeid

Et av de store gjennombruddene i 2015 var et ustrakt samarbeid med NRK, Nordlys og avisene i Polaris Media Nord-Norge, inkludert Folkebladet. Samarbeidet omhandlet to politiske meningsmålinger, flere folkemøter, politiske møter - samt direkteoverføring av cupkamper og 2. divisjonskamper i fotball. Samarbeidet var både av teknisk art, men også journalistisk i form av utveksling av  bilder, linking og felles fotballkommentatorer.

I en økonomisk utfordrende hverdag, der de journalistiske ressursene er satt under press, er det utvilsomt klokt å samarbeide om det meste, bortsett fra rene journalistiske vinklinger, lederartikler og kommentarer. Vi mener at redaksjonelle mediemangfoldet i høyeste grad er ivaretatt, selv om man samarbeider om meningsmålinger, teknikk og arrangementer.

 

Utvikling

 Folkebladets årlige internseminar «Folkeskolen» ble arrangert samtidig med avisas egen, interne jubileumsfest på Hamn i Senja og Senja Matstudio. Tema for årets seminar var content marketing (innholdsmarkedsføring) og digital utvikling.

De aller fleste av mediehusets journalister deltok også på den nordnorske mediekonferansen «Svarte Natta» i Tromsø i oktober.

Papiravisa og nettutgaven evalueres hver dag på det redaksjonelle morgenmøtet, der meningsutvekslingene er engasjerte og direkte. Det bidrar til bevissthet og kvalitetsfokus på alle våre redaksjonelle produkter.

 

Etikk

Folkebladet hadde i 2015 ingen saker i Pressens Faglige Utvalg. 

Tre saker ble av mediehuset klaget inn for Fylkesmannen i Troms i 2015. To av dem gjaldt kommuner som hemmeligholdt søkerlister - i Lenvik kommune til stillingen som næringssjef, og i Berg kommune ble èn søker til rådmannsstillingen holdt hemmelig. I tillegg klaget avisa inn Lenvik kommune, som fjernet en «skrytevideo» fra sine nettsider etter kritikk mot innholdet. Mediehuset mente videoen var å anse som et offentlig dokument, som vi hadde rett å vise på Folkebladets nett-TV. Kommunen ønsket av vi fjernet videoen. I alle tre saker fikk Folkebladet fullt medhold av Fylkesmannen i Troms.

Steinulf Henriksen

sjefredaktør i Folkebladet

Legg til i min rapport

Mest sett på Folkebladet-TV i 2015

Folkebladet-TV publiserte 666 lokalt baserte innslag og videoer i 2015. Til sammen hadde disse innslagene 484.205 visninger.

Folkebladet-TV hadde i tillegg 44 direktesendinger i 2015. Flere av kampene i Oddsen-ligaen (2. divisjon) ble streamet direkte i samarbeid med Nordlys, og lagt på pluss.

Her er de fem mest sette innslagene og videoene i 2015 (ant. visninger):

Patrick advarer mot rusfella (21.252)

Ble vitne til grotesk fugledrap (11.240)

Dronningetappen oppsummert (6.899)

To vogntog kolliderte på E6 (5.764)

Videoen kommunen ikke vil du skal se (4.431)

Legg til i min rapport

Legg til i min rapport

Utviklinga på Folkebladets nettugave 1997-2015

Folkebladet gikk "online" på nett i 1997, men startet ikke med å publisere løpende nyheter på nett før to år etter. Her er de årlige antall sidevisninger i perioden 1997-2015. I 2015 hadde Folkebladet 17.667.132 sidevisninger.

Legg til i min rapport

Kjønnsfordelinga på papirforsidene

Her er oversikten — fra måned til måned i 2015 — over kjønnsfordelinga på oppslag og henvisninger (i prosent) på førstesiden av papiravisa i 2015. Og andel positive og negative hovedoppslag.

Kjønnsfordeling førstesiden (%)

Måned Kvinne Mann
Januar 45,0 55,0
Februar 23,8 76,2
Mars 43,6 56,4
April 35,0 65,0
Mai 34,9 65,1
Juni 52,0 48,0
Juli 47,8 52,2
August 30,1 69,9
September 34,6 65,4
Oktober 59,6 40,4
November 53,7 46,3
Desember 33,6 66,4
Hele året 42,1 57,9

Positive/negative forsideoppslag

Måned Ant.utg. Pos Neg
Jan. 26 14 12
Feb. 24 10 14
Mars 26 12 14
April 23 15 8
Mai 23 15 8
Juni 26 14 12
Juli 27 21 6
Aug. 26 20 6
Sept. 26 17 9
Okt. 27 15 12
Nov. 25 12 13
Des 25 16 9
Sum 304 181 123
%-del 59,5 40,5

 

Legg til i min rapport