Driva

Driva er lokalavis for kommunene Surnadal, Rindal, Halsa og Sunndal på Nordmøre og Nesset i Romsdal. Avisa ble etablert i oktober 1971 av Einar Sæter som var redaktør for avisa fram til 1988. Det er 9,5 årsverk i avisa fordelt på 3 årsverk i marked/kundesenter og 6,5 årsverk i redaksjonen. Sommeren 2015 endret vi utgiverfrekvens fra tre til to dager i uka. Hovedkontoret er på Sunndalsøra. Vi har lokalkontor i Surnadal med tre redaksjonelle medarbeidere.

 Fakta
Samlet opplag - Les mer 3299
Ikon
Utgiversted Sunndalsøra
Bilde av redaktør
Ansvarlig redaktør Sigmund Tjelle (60)
Kommer ut Onsdag og fredag
Daglige lesere totalt
Daglige lesere totalt
12000
Daglige brukere på nett
Daglige brukere på mobil
5000
Fordeling lesere
Antall sider produsert 3504
Redaksjonelle årsverk 6
Fordeling stoff/annonser
Antall lederartikler 55
Antall kommentarer 50
Antall innlegg på nett 150
Refuserte innlegg på nett 10
Antall leserinnlegg 400

Mål og prioriteringer

2015 har vært et spesielt år for Driva. Fra 24. juni endret vi utgiverfrekvens på papir fra tre til to dager. Det ble gjennomført en grundig prosess i forkant der blant annet utgiverdager ble vurdert. Vi landet på onsdag og fredag. Dette med bakgrunn i at onsdag er desidert beste annonsedag. Med valget av onsdag og fredag får vi bedre tid til å prioritere driva.no på helg. Så godt som alle saker vi dekker på helg blir nå lagt ut på driva.no. De fleste sakene blir tatt videre til papir, men vi ser at papiravisa og nettavisa i stadig større grad lever sine egne liv.

Vi har utviklet fredagsavisa til ei bedre magasinavis, og har i andre halvår 2015 i stor grad opprettholdt det samme sidetallet i to aviser som vi tidligere hadde i tre. I 2016 kommer vi til å ta ned sidetallet noe, men har som mål å gi ut 32 sider på fredag.

Vår viktigste oppgave er å sette dagsorden gjennom saker vi presenterer og framstå som en viktig medspiller for lokalsamfunnet. I dette ligger det at vi skal være kritiske når det er nødvendig, og framheve positive saker når det er på sin plass. Det gjør vi både gjennom redaksjonelle saker og i lederspalten. Driva har egenproduserte ledere og/eller kommentarer i hver avis. Vi er opptatt av at lokalsamfunnet skal ha tillit til oss.

I løpet av våren 2016 skal vi ta en evaluering av frekvensendringen som flere abonnenter har reagert negativt på. Mange gir uttrykk for at de savner mandagsavisa. Frekvensendringen har resultert i en del bortfall av abonnenter. Dette gjelder i hovedsak eldre abonnenter som enten ikke har mulighet til, eller ønsker å lese avisa på nett.

Vi legger foreløpig ut få saker på pluss, men har dette under vurdering med sikte på å øke antallet pluss-saker. De siste månedene har vi i gjennomsnitt lagt ut ei pluss-sak per dag.

De mest sette videoene:

Gaupe blir jaget av katt, 3000 lesere

Storslått bruåpning, 1000 lesere

Toget i Surndal, 1000 lesere

Storklusken, 1000 lesere

Akrobater i Sæterlia, 900 lesere

De ti mest leste sakene:

(fra 11.000 til 55.000 page views):

Eiendomsoverdragelser i Surnadal

Eiendomsoverdragelser i Sunndal

Fikk beskjed om at han hadde kun uker igjen å leve

Eiendomsoverdragelser i Nesset

Advarer hundeeiere

Pågående "selgere" 

Eiendomsoverdragelser i Halsa

- Nå er jeg steindau! 

Nekter å la seg true til taushet

Vil ha RBK-brødet fjernet

 
 
Legg til i min rapport

Avisens samfunnsrolle

Driva er tett på lokalsamfunnet i våre fem dekningskommuner. Det er stor aktivitet i næringslivet i utgiverkommunen Sunndal og i Surnadal.  Sunndalsøra har Europas største aluminiumsverk. Etterspørselen etter aluminium er stor. «Verket» bidrar med trygghet i lokalsamfunnet med sine vel 700 arbeidsplasser. På samme tid bidrar avhengigheten av aluminiumsverket til at kommunen blir veldig sårbar dersom Hydro får problemer.

Mens flere kystvendte kommuner på Nordmøre merker utfordringene i oljenæringa, har næringslivet i Driva sitt nedslagsfelt klart seg bra i 2015. Surnadal har et veldig variert næringsliv med rørprodusenten Pipelife, Talgø/MøreTre og Amfi som motorer. Vi har kjørt regelmessige næringslivssaker med egen vignett som er blitt godt mottatt i næringslivet.

Driva har frontet flere saker i 2015. Vi har hatt de gode og varme historiene, og har også vært tett på dramatiske nyhetssaker. Et eksempel på det første er intervjuet med Stig Hansen (35) som like før jul i 2014 fikk beskjed om at han hadde kreft med få uker igjen å leve. Det viste seg at det ikke var kreft, men en gallegangssjukdom som han etter å ha fått transplantert nytt nyre ble frisk av. Saken var den som trakk flest lesere på driva.no i 2015.

Drapet på ei ung jente på Sunndal asylsøkermottak er et eksempel på dramatiske hendelser lokalsamfunnet gjerne skulle vært foruten.

Vi har naturlig nok brukt mye spalteplass på kommunereformen. Den viktigste saka i kommune-Norge i nyere tid. Driva har fulgt opp med reportasjer og har skrevet et titalls ledere på reformen. Her har media har stor påvirkningskraft, noe vi tar på alvor. Vi ser at kommunereformen også kan få innvirkning på framtidas avisstruktur.

Vi ser forbedringspotensiale i mye av det vi gjør. Mye av dette er knyttet til en hektisk hverdag.  Jevnt ønsker vi oss mer tid til å drive undersøkende journalistikk i Driva.

Priser

Drivas lesere kårer hvert år Årets Drivanavn. En populær kåring der vi gjør stas på en person som har lagt ned en ekstra innsats for lokalsamfunnet sitt.  

Legg til i min rapport

Journalistfaglig utvikling

Vi har hatt to redaksjonelle medarbeidere på IJ-kurs. I tillegg har det vært kjørt interne kurs.

Etikk

Driva har ikke hatt saker til behandling i PFU i 2015.

Sigmund Tjelle

Ansvarlig redaktør

 

 

Legg til i min rapport