Journalistfaglig utvikling

I Namdalsavisa deltar alle medarbeidere i daglig morgenmøte, der alle sider av produktet evalueres. Dette har vært spesielt viktig i 2015 i forbindelse med målsettingen om digitalisering av hele innholdet. Fokuset er hvilke saker som bidrar til dypere relasjon med våre lesere. Forbedringspotensial og etisk dilemma er en del av den daglige evalueringen. I NA gjennomføres det månedlige miniseminarer med faglig oppdatering. I tillegg gjennomføres et årlig strategiseminar med alle medarbeidere. Utgavesjef har ansvar for kvalitetssikring og løpende utvikling av det journalistiske håndverket, sammen med nyhetsredaktør. Digitalsjef har sammen med digitalansvarlig i redaksjonen ansvar for løpende oppdatering på nye verktøy og arbeidsmetoder. I tillegg distribueres instruksjonsvideoer ved innføring av nye oppdateringer digitalt. NAs interne Facebook-side brukes hyppig til faglig utvikling, diskusjon og oppdatering.

I 2015 har det vært nødvendig med omfattende opplæring og kursing i forbindelse med innføring av nye systemer.

Legg til i min rapport