Steinkjer-Avisa

2015 ble et godt år for Steinkjer-Avisa, redaksjonelt og markedsmessig, med et pent økonomisk overskudd. På LLAs landsmøte i Trondheim fikk vi hederlig omtale for vår vervekampanje året før, der vi spanderte hjemme-hos-konserter for enkelte av våre abonnenter, etter loddtrekning. Avisas egen blues- og poesiduo sto bak konsertene . En egen torgkonsert – og to andre arrangementer var også en del av denne kampanjen, som altså ble lagt merke til. I 2015 har vi ikke hatt lignende arrangementer, men avisa har vært synlig og aktiv i forbindelse med utearrangementene Kaffeslabberaset og Steinkjermartnan.

Fakta
Samlet opplag - Les mer 4767
Ikon
Utgiversted Steinkjer kommune
Ansvarlig redaktør Odd Birger Grønli (62)
Kommer ut Fredager
Daglige lesere totalt
Daglige lesere totalt
12000
Fordeling lesere
Antall sider produsert 1568
Redaksjonelle årsverk 4
Fordeling stoff/annonser
Antall lederartikler 48
Antall kommentarer 2
Antall leserinnlegg 22
Klagesaker til PFU 0
Fellelser i PFU 0

Mål og prioriteringer

Vi har i 2015 fulgt opp vår målsetting om aktiv kulturjournalistikk og et spesielt fokus på næringsliv og byutvikling.  Dette har på flere måter preget spaltene våre.

Vi hadde i 2015 en målsetting om å nå 5.000 i opplag – etter at vi i 2014 nådde 4961.
 I 2015 har vi dessverre hatt en liten nedgang.
Det er viktig for avisa å være et attraktivt annonseorgan for både kultur- og næringslivet, og dette har vi i stor grad lyktes med.

Vi ønsker alltid å være tett på leserne – og følger utviklingen både i bysentrum og grendene  tett.
Steinkjer-Avisa har også i 2015 presentert mye historisk stoff, noe som bidrar til kontakt med eldre lesere, og mange direkte henvendelser til oss.

Nærhet, engasjement  og tilhørighet er viktig i vår journalistiske hverdag.

Legg til i min rapport

Avisens samfunnsrolle

Vi har på flere måter gjennom reportasjer og intervjuer forsøkt å lage både engasjerende og opplysende saker om kommunens utvikling,  og temaer som kommune- og fylkessammenslåing.

Legg til i min rapport

Journalistfaglig utvikling

Samtlige medarbeidere deltok i 2015 på LLAs landsmøte, og aktuelle seminarer for markedsavdelingen og redaksjonen. Noen har også i 2015 deltatt på faglige treff i samarbeid med Trønder-Avisa.

Legg til i min rapport

Etikk

Steinkjer-Avisa har ikke vært klaget inn til PFU i 2015.

 Odd Birger Grønli,
redaktør/daglig leder.

Legg til i min rapport