Nationen

Nationen er en landsdekkende, meningsbærende nyhetsavis, som kom ut for første gang i 1918. Avisens formål er å ivareta distriktenes og bygdefolks økonomiske, sosiale og kulturelle interesser. Nationen skal gjøre landbruk, matproduksjon og bosetting i hele landet viktig for alle.
Nationen skal sette dagsorden gjennom nyheter og historier om matproduksjon og landbruk, og skal være distriktenes stemme og møteplass.
AS Nationen eies av Tun Media AS.

Fakta
Samlet opplag - Les mer 12954
Ikon
Utgiversted Oslo
Bilde av redaktør
Ansvarlig redaktør Rino Andersen (konstituert)
Kommer ut Seks dager per uke
Daglige lesere totalt
Daglige lesere totalt
46000
Daglige brukere på mobil
Daglige brukere på mobil
8000
Daglige brukere på nett
Daglige brukere på mobil
32000
Fordeling lesere
Antall sider produsert 7972
Redaksjonelle årsverk 26
Fordeling stoff/annonser
Antall lederartikler 293
Antall kommentarer 940
Antall innlegg på nett 1250
Refuserte innlegg på nett 430
Antall leserinnlegg 2135
Klagesaker til PFU 0
Fellelser i PFU 0

Leserne går digitalt

I snart 100 år har A/S Nationen utkommet på papir. Sånn kan det fortsette i enda mange år, men den digitale lesningen er i sterk framgang og har vært i sterk fremgang de siste 15 årene.
Denne utviklingen i lesermønsteret representerer muligheter og risiko. I mars 2014 etablerte vi "ett abonnement - alle kanaler". Rundt årsskiftet etablerte vi i tillegg tilbud om rene digitale abonnement. Antall rene digitale abonnenter er ennå ikke passert 500, men veksten er jevn. Samtidig skal vi fortsatt gi ut en merkevarebyggende og god papiravis.
Bakenforliggende møtes mediehusene av distruptive modeller. Det betyr at ideen om en redaksjon som jobber i henhold til redaktørplakaten og sammen løser samfunnsoppdraget, kan rives opp og ende i en individualisering av samfunnsoppdraget. Det kan gjøre den uavhengige og troverdige journalistikken veldig sårbar. Vi har ikke alle svarene, men vi navigerer, tester, utvikler og leter oss frem etter svarene så raskt vi klarer. For oss det aller viktigste at vi ivaretar samfunnsoppdraget og bygger opp under vår visjon: Vi skal også i 2016 gå på jobben for å gjøre landbruk, matproduksjon og bosetting i hele landet viktig for alle.

Legg til i min rapport

Journalistiske hovedløp i 2015

I 2015 leverte Nationen solid journalistikk innenfor kjente og viktige saksområder. Men det var også et år hvor vi prøvde mye nytt:
Nett-tv-satsing, omfattende Fritt Ord-serie om makta over maten, og egen kåring av landbrukets mektigste.
Stikkord for hovedløpene i 2015 er:

- Makta over maten: Stor serie gjennom ni store reportasjer, i alt 37 sider, med søkelys på matmakt i EU, USA og EUs forhold til Norge i matproduksjon. Prosjektet lot seg realisere med støtte fra Fritt ord. Omfattende reisevirksomhet var nødvendig for å løse oppgaven. Vi bygde en egen seksjon på nettavisen basert på serien på print.

- Statsråd Sylvi Listhaugs prisbrev til kommunene hvor hun satte priskontrollen ut av spill. Brevet ble sendt mens konsesjonsspørsmålet var til politisk behandling. Slik forsøkte en minister å endre loven uten å gå via Stortinget. Denne saken har Nationen dekket over tid. På nyåret i 2016 instruerte Stortinget regjeringen om å trekke brevet.

- Lokalsykehus og akuttkirurgi, Bent Høies omfattende plan for sykehus-Norge er av sakene vi har gitt aller størst oppmerksomhet gjennom hele fjoråret. Det handler om trygghet, om bosetting, om kvalitet i Helse-Norge og om politisk styring av helsetjenestene.

- Vi kåret landbrukets 100 mektigste i et samarbeid med Bondebladet. Vi så etter reell makt, mer enn formell makt. Det er viktig å avdekke hvem som i realiteten styrer utviklingen i matproduksjonen. Maktserien ble gitt stor plass i papiravis og på nett i flere uker, og vi engasjerte også leserne i nettmøte og lesernes egen kåring.

- Årets unge bonde er et sentralt rekrutteringstiltak for landbruket. Bk står bl.a Norges Bygdeungdomslag. For sjette året på rad var Nationen mediepartner. Vi synes det er viktig å løfte fram dem som tør, vil og kan.

Jordbruksoppgjøret – vårens vakreste eventyr

Nationen var i 2015 landets viktigste nyhetsformidler av jordbruksoppgjøret. Fra bondeorganisasjonenes krav ble lagt fram i april og utover våren, publiserte vi over 100 artikler om oppgjøret. Alt ble samlet i en egen seksjon på Nationen.no. Den omstridte endringen av lammetilskuddet, og den høylytte konflikten mellom faglagene, var blant de viktigste sakene i forbindelse med jordbruksoppgjøret 2015.

Legg til i min rapport

Nordlunds kvarter - nett-tv

2015 var året da vi fikk tidligere NRK-profil Eva Nordlund inn i Nationen-lokalene.

Og med henne kom en satsing på nett-tv. I løpet av noen travle uker i tiden før høstens kommunevalg, ble «Nordlunds kvarter» skapt.

Iherdig innsats fra flere sørget for at representanter fra samtlige partier tok turen innom tv-studio og snakket om aktuelle Nationen-saker i ukene før valget.

I tiden etter valget har profilerte og aktuelle personer gjestet studioet ukentlig. I løpet av 2015 ble det gjennomført over 20 sendinger i det nybygde tv-studioet i Nationens lokaler.

Samtlige tv-sendinger resulterte også i saker i papiravisen, og alle sendingene litt tilgjengelige på en egen seksjon på nationen.no. Nordlunds kvarter blir også produsert som podcast.

 

 

http://www.nationen.no/nordlunds-kvarter/heftig-krangel-om-begreper-i-landbruket/ Kan være høy temperatur i Nordlunds kvarter. Her fra bondelederens møte med Høyres Gunnar Gundersen.
Legg til i min rapport

Årets Europaformidler 2015

I 2015 mottok Nationen Europaformidlerprisen for vår regelmessige dekning av EU og Norges forhold til EU. Prisen ble delt ut av Europabevegelsen. Prisen ble mottatt av vår EU-journalist Eva Undheim, som skal ha en god del av æren for pristildelingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Legg til i min rapport

Ingen fellelser i PFU

Nationens journalistikk skal være tett på. Den skal være avslørende og konfronterende, men også koselig når vi er ute på "inspirasjons-tokt". Nationen redigeres i henhold til redaktørplakaten og Vær Varsom plakaten.
Vi skal følge pressen egne etiske regler. Tilsvar skal gis og vi skal alltid ha samtidig imøtegåelse der det er et krav.
Vi forsøker å leve etter regelen "om det ikke er nødvendig med en kilde ekstra, så gjør det uansett artikkelen bedre".

Vi følger Vær Varsom-plakaten/ og konstaterer at vi ikke fikk noen PFU-saker på nakken i 2015.

Legg til i min rapport