TV 2

Grusomme terrorhandlinger i Paris. Stormer og ekstremvær over hele landet. Nordmenn til valgurnene. Men ingenting har preget nyhetsbildet mer det siste året enn flukten til Europa.

TV 2 har brukt store ressurser på tilstedeværelse i historien, fra krigs- herjede Syria og Irak, via strendene i Tyrkia og Hellas til den desperate turen nordover og vestover i Europa.

Fakta
Ikon
Utgiversted Bergen
Bilde av redaktør
Ansvarlig redaktør Olav Sandnes
Kommer ut hver dag, hele døgnet
Klagesaker til PFU 29
Fellelser i PFU 4 (1 kritikk)

Flukten til Europa

Grusomme terrorhandlinger i Paris. Stormer og ekstremvær over hele landet. Nordmenn til valgurnene. Men ingenting har preget nyhetsbildet mer det siste året enn flukten til Europa.

Krigen i Syria og den påfølgende flyktningestrømmen til Europa var en lenge varslet katastrofe. Likevel virket det som det kom overraskende på de europeiske landene da antallet flyktninger og asylsøkere plutselig ble mangedoblet i løpet av sommeren og høsten 2015.


- TV 2 har brukt store ressurser på tilstedeværelse i historien, fra krigs- herjede Syria og Irak, via strendene i Tyrkia og Hellas til den desperate turen nordover og vestover i Europa. Fra dramatikken om bord på det norske skipet «Siem Pilot» i Middel- havet og til den overraskende arktiske ruten inn i Schengen ved Kirkenes, sier nyhetssjef Niklas Lysvåg. TV 2 har også prioritert å vise hvordan norske myndigheter har tatt imot alle som har kommet hit til landet, og rett før jul publiserte TV 2 Nyhetene en stor undersøkelse om hvem de er, hvor de kommer fra og hvilken slags fremtid de så for seg. 

- Det har vært et kontinuerlig kjempeløft gjennom det siste året, og vi i TV 2 skal være veldig stolte av vår dekning, fortsetter Lysvåg.
TV 2-team har vært på omtrent 30 reportasjereiser for å dekke vår tids
verste krigs- og flyktningkriser.

Hundrevis av innslag, direkteintervjuer og debatter - på kveldsnyhetene, NK og nett - har handlet om den des- perate situasjonen til krigsrammede syrere på flukt mot Europa.


- TV 2 har vært nyhetsledende i verden fra byer i Syria og Irak som nylig har vært frigjort fra IS, der de som ble igjen har fortalt om grusom- hetene under IS. Men de fleste hadde flyktet, og mange av dem har vi møtt under flukten nordover og vestover, sier Lysvåg.

TV 2 var første nyhetskanal på «Siem Pilot», som plukket opp des- perate båtflyktninger fra hav- områdene mellom Libya og Italia.
- Vi forsto og handlet raskere enn våre konkurrenter da tyngdepunktet i krisen flyttet seg østover i Middel- havet, til Tyrkia og Hellas. Bildet av lille Alan og våre reportasjer fra Lesvos og Kos vekket et helt spesielt og voldsomt engasjement blant mennesker her i landet, TV 2 arrangerte til og med sin egen TV-innsamling.
- Hvordan har TV 2 dekket flyktningkrisen? Skiller vi oss ut fra andre?
- Ja, definitivt. Mange rapporterer om menneskemengdene på avstand. Enkeltskjebnene blir borte i store tall.
Det er fokus på internasjonal politisk krise og tunge prosesser som ikke fører fram.

Nyhetssjefen mener TV 2 Nyhetene i tillegg til å dekke det store bildet, evnet å være midt blant flyktningene.

- Vi har formidlet historiene deres, mener Lysvåg.

- TV 2 har hatt en nærhet til dem det gjelder våre konkurrenter kan misunne oss, fortsetter han.

Utover høsten i fjor skiftet stemningen i Norge. Plutselig kom det flere tusen flyktninger og asylsøkere i uka hit til landet. Frykten økte. Hvem er de som kommer? Hva vil de? Er de en trussel?

- TV 2 Nyhetenes svar ble å prøve å finne ut av disse spørsmålene. Reportere og fotografer reiste rundt til 21 akuttmottak landet rundt med  spørreskjemaer, kvalitetssikret og oversatt til ti forskjellige språk. Vi gjorde intervjuer med 984 flykt- ninger og asylsøkere. Det ga oss en rekke egne nyhetsvinklinger.

- Det var et meget omfattende nybrottsarbeid. Nå er metoderapport sendt til Skup-juryen, sier Lysvåg.

Krisen i Syria og flukten mot Europa har også ført til flere dokumentarfilmer i TV 2. En om de kurdiske kvinnene IS-terroristene frykter mest av alt. Å bli drept av en kvinne er det verste som kan skje for en IS- kriger.

Og TV 2 har fulgt flukten fra Tyrkia og gjennom Europa, delvis under- cover som asylsøkeren Ali Khan med skjult kamera. Dette for blant annet å kunne avdekke kynismen til de kriminelle som organiserer de livs- farlige båtreisene på Middelhavet.
- Det siste året er det gjort en formidabel jobb med å dekke flyktningsituasjonen. Fra byene de en gang flyktet fra og helt frem til akutt- mottaket i Norge som nå er deres midlertidige hjem, konkluderer Lysvåg.
Men krisen er på langt nær over. Akkurat nå ser det ut til at 2016 kan bli enda verre enn i 2015. Og de fleste flyktningene er jo fortsatt enten i Syria eller i leire i nabolandene Tyrkia, Jordan og Libanon.
- Da er det godt å vite at vi i vår nyhetsorganisasjon har kunnskapen, viljen og evnen til å fortsette denne jobben, som kanskje er den viktigste i vår tid som nyhetsfolk, avslutter nyhetssjefen. 

TV 2 Nyhetene:

…vandret på togskinnene og gjennom skogene i Europa med flyktningene. Opplevd for- tvilelsen over stengte grenser sammen med dem.

…var tett på da flyktingene kom i land på Lesvos.

…var der da Alan og broren ble begravet i sin utbombede hjemby Kobani.

…var om bord på Siem Pilot da barna fikk velge kosedyr som mannskapet har tatt med fra Norge.

…formidlet historiene om IS- tyranniet i Sinjar, Tel Abiad og Kobani.

…var med flyktningene på hotellet i Nikel der syklene ble klargjort før den siste, iskalde sykkelturen til Norge.

…hjalp til da seksåringen Mohammed fra Aleppo kom bort fra familien sin i kaoset på grensen mellom Hellas og Makedonia.

Legg til i min rapport

TV 2s terrordøgn i Paris

Terror er skremmende. Vi vet seerne kommer til oss da. Vår viktigste oppgave er å bidra med så saklig og faktabasert info som mulig, sier redaksjonssjef i Nyhetskanalen, Silje Hovland. Aldri før har så mange fulgt Nyhetskanalen som under terroren i Paris.

Den seine fredagskvelden i november i fjor er bare en håndfull medarbeidere på vakt for Nyhetskanalen. Studio- tekniker, grafikkreporter, reporter, anker, vaktsjef og produsent.
Det skal raskt endre seg. Rundt klokken 22.30 trykker vaktsjefen på den store knappen. I løpet av minutter er så og si hele TV 2s nyhetsredaksjon oppe og går. TV 2 og Nyhetskanalen samsender, og fem av TV 2s reporter- team setter kursen mot Paris. Flere av teamene rapporterer direkte på vei til den franske hovedstaden.

- Ved så store hendelser nøler ikke
Nyhetskanalen. Vi kaster oss rundt med en gang. Organisasjonen er veldig trent på dette. Breaking news fungerer som fluepapir for vår redaksjon. Folk melder seg, her må vi ikke be noen om å stille. Vi sendte hele natten, og det er det ikke ofte vi gjør, sier Silje Hovland. Hun legger ikke skjul på at det var nok å gjøre i løpet for alle.
- Redaksjonssjef for utenriksavdelingen, Aslaug C. Henriksen, holdt kontakten med teamene i Paris gjennom hele helgen, mens desken jobbet på spreng med å sile og vurdere meldinger som kom inn uavbrutt. Det er kanskje det viktigste vi gjør i en slik situasjon, slik at dekningen vår blir bunnsolid og ikke skaper unødig frykt, legger hun til.

- Vi demonstrerte profesjonalitet gjennom hele helgen, sier hun stolt. NRK kom langt senere i gang.

Nyhetssjef i Bergen, Arne Rovick, var også svært fornøyd med innsatsen:

– Den har vært formidabel. Dette viser nok en gang TV 2-organisasjonen på sitt aller beste, sier Rovick, men veier ordene når det kommer til å beskrive resultatet vi så på skjermen.

- Midt oppi en slik tragedie skal en være forsiktig med adjektiv, men resultatet på lufta har vært fantastisk bra. Jeg er veldig stolt over jobben som er gjort og det har hele organisa- sjonen grunn til å være, sier han.

Rovick legger ikke skjul på at dette har vært en krevende situasjon:

- For teamene i Paris var hendelsen både følelsesmessig og sikkerhetsmessig utfordrende. Man vet aldri når nye situasjoner oppstår, forklarer han, noe redaksjonssjef Aslaug C. Henriksen bekrefter:

- Alle fikk beskjed om å være forsiktige. De skulle følge politiets anvisninger til en hver tid og være observante.

- Ved små eller store hendelser, skulle det rapporteres til meg, umiddelbart. Husk, du vet aldri om det er over. Det kan fortsatt komme nye angrep, understreker Aslaug, som er svært fornøyd med kommunikasjonen:

– Vi opprettet en felles samtaletråd i Whatsapp, der reportere, fotografer og nett deltok. Det var gull. Her var alle med i den direkte kommunikasjonen, og oppdaterte hverandre om planer og locations til enhver tid. Vi unngikk dermed mange telefoner av typen «Jeg ringer deg opp igjen når jeg har funnet ut hvor de andre er». Kunne vi gjort det samme med sms-utveksling? Jo, men dette gikk mye kjappere og det var lettere å dele bilder, lenker og video.

Det var et massivt rykk på tvers av avdelinger, med både folk fra uten- riks, iriks, samfunn og nett.

- Vi var kjapt til stede i Paris og raskt ute med stoff på nett og NK, samt med eksklusive saker på kveldsnyhetene dagen etter. Nok folk i startfasen av dekningen var en nøkkel til at dette var så vellykket, sier Aslaug.

- Her handlet det ikke om hvilken plattform man jobbet for, men at TV 2 skulle være best og raskest. Alle var innstilt på å endre planer som var lagt, og var flinke til å kaste seg rundt og hjelpe hverandre. Rett og slett fan- tastiske leveringer, og god lagånd, sier Aslaug. 

 

 

Legg til i min rapport

Valg med ny teknologi

TV 2 satset tungt på fornyelse under valget. Nye programmer, nye tidspunkter og ny teknologi skulle bringe valgkampen hjem i stuen til seerne - og velgerne.

Valgstudio rett etter 21 Nyhetene fra søndag til torsdag, et eget Valgstudio på Nyhetskanalen, partilederutspør- ringer, partilederdebatt og Valgnatt var programkonfekten fra TV 2 Nyhetene. Bruk av virtuell grafikk og ny teknologi ga seerne en presenta- sjon av tall og fakta som de aldri før har sett på kanalen.

 

Valg 2015 markerte starten for en ny teknologisk fortellerform i TV 2.
- Vi tok i bruk AR, «Augmented Reality»-grafikk i studio for alvor. Dette betyr at grafikken presenteres virtuelt ute i rommet, og ikke på stor- skjerm som vi har gjort ved tidligere valg, sier sjef for studioproduksjoner, Karma Paulsen.
Ved hjelp av vår nyanskaffet ncam- teknologi kunne tallanker Linn Marie Wiik gi seerne galluper og mandatfor- delinger på en ny og spennende måte, og ordførerkandidatene kom «spaserende inn» i studio etter hvert som
Linn kalte dem fram.
- Det var et stort dugnadsløft med mange involverte på tvers av avdel- inger for å få dette til, men i god TV 2-ånd falt alle brikker på plass i siste time, og vi kunne servere tørre tall og fakta på en langt mer spennende måte enn tidligere for seerne, fortsetter Paulsen.
For alle involverte var grafikk- prosjektet krevende. Utallige timer ble lagt ned i trening og testing på forhånd, og tallankeren måtte pugge alle manus utenat. Til alt overmål var grafikken speilvendt for ankeren, så hver presentasjon – liten eller stor - krevde nitide forberedelser.
- Men vi tror vi ga seerne det lille ekstra, og satte en spiss på dekningen på denne måten. Erfaringene fra valg- sendingene trekker vi med videre i produksjoner både på sporten og nyhetene, lover Paulsen.
Arill Riise og Cathrine Fossum ledet Valgstudio-sendingene sammen med tallanker Linn Wiik. De ledet også daglige partilederutspørringer og Valgstudio på Nyhetskanalen. Felles for alle sendingene var at de hadde høy temperatur, raskt tempo, og at
de var lett tilgjengelige for seerne.
- Vi hadde ferske meningsmålinger hver dag for å gi seerne siste nytt om stillingen i valgkampen. Vi utarbeidet også konseptet «Bykampen», hvor vi ved hjelp av våre egne tallknusere kunne presentere stillingen i de sju største byene. For å gjøre det hele pedagogisk og lettforståelig også for seere som bor utenfor de aktuelle byene, hadde vi virtuelle «walk ins»
av ordførerkandidatene, sier prosjektleder for Valg15, Fredrik Kirkevold.
Det er alltid en utfordring å gjøre en lokalvalgkamp spennende for seere over hele landet. TV 2 Nyhetene satset på de brede, universelle temaeer i Valgstudio på hovedkanalen. I Valgstudio på Nyhetskanalen gikk TV 2 mer i dybden fra utvalgte byer, og reportere fra lokalkontorene ledet minidueller med ordfører- og byråds- lederkandidatene ute i felt.
Det blir ikke skikkelig valgdekning uten en nasjonal partilederdebatt. Arill Riise ledet en times partileder- debatt på TV 2 rett før valgdagen. For partiene er dette en viktig arena hvor mye står på spill. Nervene og trykket i Studio 2 var til å ta og føle på.

- I forkant av debatten bygget vi opp forventningene gjennom Valgstudio, blant annet med partienes tidligere og nåværende spindoktorer som gjester. Dette ga seerne innsikt i hva som skjer på bakrommet, og kunnskap om det politiske spillet, fortsetter Kirkevold.

I den tradisjonelle partilededebatten på Stortinget ved midnatt selve valgdagen var Kristoffer Thoner TV 2s programleder sammen med NRKs Magnus Takvam.

- Gjennom hele valgkampen profilerte vi også TV 2s nye kommentator Aslak Eriksrud. Alt i alt representerte Valg 2015 en fornyelse og foryngelse, sammenliknet med tidligere valg, hevder Kirkevold.

Valg 2015-redaksjonen i TV 2 Nyhet- ene hadde i år egne medarbeidere som jobbet med sosiale medier. De delte levende bilder fra kulissene på Snap- chat og Periscope, i tillegg til nyhets- saker som ble lagt ut på Facebook.

- Vi ønsket også å dekke sosiale medier redaksjonelt, og hadde et fast punkt med «Valgbuzz» i Valgstudio,

der vi så nærmere på politikernes opp- treden i sosiale medier. Vi laget egen promo for at seerne kunne følge valget på Snapchat. Forhåpentligvis ga

SoMe-strategien seerne en digital merverdi, og var med på å bygge lojali- tet til neste valg, tror prosjektlederen.

 

 

Tallenes tale

 

Valgstudio hadde stabile seertall, og nådde også ut til unge seere.

- Til tross for at det var et lokalvalg, hvor NRK tradisjonelt stiller sterkt med hele sitt valgkampmaskineri i distriktskontorene landet rundt, hadde TV 2s Valgstudio flere seere i aldersgruppen 20 – 49 enn hovedkonkurrenten. Valgstudio var tidvis TV 2s mest sette program. Det må vi være tilfredse med, avslutter Kirkevold. 

 

Legg til i min rapport

Etikk

Legg til i min rapport